Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-CDN-Yes – WordPress CDN 插件

Mô tả

使用各大CDN厂商提供的API自动清理节点缓存,同时提供前台静态资源公共CDN加速。
此插件搭配静态缓存插件使用效果更佳。
插件发布&&使用教程链接:https://hzbk.net/archives/763.html

Cài đặt

1.安装插件
2.设置账户信息
3.Enjoy it

System Requirements

 • PHP >=8.0
 • WordPress >=5.5

Author

Đánh giá

12 Tháng Mười Hai, 2021
解决了刷新缓存难的问题 望更完善的添加对又拍云的支持 目前版本2.1.0有导致编辑器白屏的bug,坐等更新
16 Tháng Một, 2021
好吧,摊牌吧,我是刷好评的,实际上这个插件我也没用过
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-CDN-Yes – WordPress CDN 插件” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP-CDN-Yes – WordPress CDN 插件” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP-CDN-Yes – WordPress CDN 插件” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

2.2.0

 • 国庆快乐
 • PHP8支持
 • 重构全部代码
 • CDN清理功能预计下个版本恢复

2.1.0

 • 修复一处拼写错误
 • 增加国际化支持

2.0.4

 • 新增提交评论清理缓存(针对未开启评论审核网站)
 • 修复审核评论刷新一处bug
 • 静态加速默认开启

2.0.3

 • 调整文本域与slug一致
 • 同步最新版设置API类

2.0.2

 • 调整部分文本展示

2.0.1

 • 调整关于页二维码大小
 • 修复几处遗留问题

2.0.0

 • 重写全部代码,更轻更快

1.0.0

 • 初版发布