Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Category Sort

Mô tả

The WP Category Sort plugin allows you to easily reorder your categories the way you want via drag and drop.

Ảnh màn hình

  • WP Category Sort Interface.

Cài đặt

  1. Upload the wp-category-sort.zip file Via WordPress Admin > Plugins > Add New,
  2. Alternately, upload wp-category-sort folder to the /wp-content/plugins/ directory via FTP,
  3. Activate the wp-category-sort plugin from Admin > Plugins.

Hỏi đáp

Does this plugin require me to overwrite WordPress core files?

No, there is nothing more you have to do except uploading and activating the plugin.

Does this plugin allow me to reorder subcategories as well?

Yes it does.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Category Sort” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp