Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CartonBox – pop-up modal windows

Mô tả

Easy and fast plugin for output images and other content in pop-up adaptive boxes.

After activation, all links to JPG, GIF and PNG images are automatically opened in the pop-up modal windows.

Cài đặt

Just install from your WordPress “Plugins > Add New” screen and all will be well. Manual installation is very straightforward as well:

  1. Upload the wp-cartonbox folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. That’s it!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CartonBox – pop-up modal windows” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First released version.