Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Calculator

Mô tả

WP Calculator is a free simple calculator for your blog. Originaly developed from http://www.bmgadg.com/calculator.php script.

Version Change log:

v0.1
Initial release

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php wp123_calculator() ?> in your templates or use the widget

Hỏi đáp

  1. Can I use this plugin without widget?
    Yes, you can. Place this code anywhere you would like to add your calculator:

  2. Does this plugin support themes?
    Not yet. Will be available in future versions.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Calculator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp