Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plugin Name: WP Business Hours

Mô tả

This Plugin is to show Business hours, Admin can manage the business hours Weekly, can show using widget and shortcode.

Requirements

  • WordPress 3.+ or 3.9 with WordPress plugin

How To Use

Use shortcode : [WPBUSINESSHOURS]

Function :

Widget : Business Hours

Ảnh màn hình

  • Default Display

Cài đặt

  1. Download wp-business-hours.zip
  2. Extract and upload wp-business-hours directory to the plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Add the Business hours from:- Settings -> Business hours
  5. Drag drop the Business hours widget:- Appearance -> Widgets

Hỏi đáp

How we will show the Business Hours ?

We can paste the shortcode [WPBUSINESSHOURS] in page or post to show the Business Hours or we can show through widget.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plugin Name: WP Business Hours” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version: 1.1

Version: 1.2
Fixed spell issue

Version: 1.3
Fixed design issue

Version: 1.4
CSS managed from admin
Settings -> Business Hours