Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Bulk Post Delete

Mô tả

The WP BULK POST DELETE Plugin (developed by “Numetriclabz”) allows you to mass delete WordPress posts according to the specified conditions such as date range, post status, category and Author.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1

Cài đặt

  1. Upload ‘bulk_post_delete’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Bulk Post Delete” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.

1.1

  • Delete Posts by Author functionality added.