Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP BookWidgets

Mô tả

Integrate BookWidgets widgets in your WordPress
site. Quickly embed or link to widgets by shortcode.

Use one of the shortcodes in your page or posts to link or embed widgets.

[bw_link]: Link to a widget

Example:

Have a look at [bw_link code="ABCDE"]my widget[/bw_link]

Another widget: [bw_link code="ABCDE"]

[bw_embed]: Embed a widget

Example:

[bw_embed code="ABCDE"]

Supported parameters:

 • code: Widget shortcode
 • width: Width of the widget frame
 • height: Height of the widget frame
 • allowfullscreen: set this to 1 to add a fullscreen button in the bottom right corner

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wp-bookwidgets directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Settings→BookWidgets screen to configure the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP BookWidgets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.8

 • Fixed bug with missing / badly displayed content following widget when using LTI
 • Fixed layout issues

0.3

 • Added a allowfullscreen option to bw_embed

0.1

 • Initial release