Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Block Semalt

Mô tả

Pretty simple. Just blocks semalt.semalt.com with a 403.

If your web host uses a web server that doesn’t support .htaccess, then this plugin is for you.

If your host supports .htaccess, you should try https://wordpress.org/plugins/block-semalt, as this is the best method.

Cài đặt

  1. Install the WP Block Semalt Plugin
  2. Activate the plugin
  3. Stop seeing Semalt in your analytics stats

Hỏi đáp

I still see semalt sometimes

This plugin was a way to try and catch the low hanging fruit…I’m relying on the ‘HTTP_REFERER’ which isn’t always reliable. Most of the time it will be, but not always.

If your host supports .htaccess, you can try using https://wordpress.org/plugins/block-semalt as a more complete solution.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Block Semalt” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • NEW: Added best-seo-offer.com to the URL list
  • NEW: Added filter for the URLS to look for
  • TWEAK: Does not check on logged in or admin sessions

1.0

  • Initial Release