Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wp Blended photos

Mô tả

Blended images is a photoshop like tool to create great effect on your photos.

With help of this plugin you can choose 2 tools to either convert parts of you image to grayscale or again to color to give the image a blended effect .

You can choose size of the brush to colorize the photo or decolorize it .

After editing the photo you can save the image to wordpress gallery to use in posts .

Ảnh màn hình

  • Initial upload screen.
  • Editing photo.
  • Editing another photo.

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You can the find the main window under wordpress admin > setting > wp blended photos.

Hỏi đáp

Where do i get images and where its saved after editing

You can upload your images using browse photos and after saving you can find them in wordpress admin media library .

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wp Blended photos” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First release version