Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Best Sitemap Generator

Mô tả

The best WordPress sitemap generator.

Easy to find settings by going to ‘Settings’ > ‘Sitemap Settings’ in your admin panel.

Cài đặt

Upload WP Best Sitemap Generator folder to your wp-content/plugins directory, then Activate it. Settings for the plugin will appear in the standard WordPress “Settings” menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Best Sitemap Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Release Date – 31 January 2019
* Initial release