Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Ban-User

Mô tả

This plugin allows you to banned certain username from making comment, particularly when you don’t want to ban
ip addresses, but want to stop certain “notorious” misbehaving users.

If your blog requires user registration, you should really try the “members.0.1.1” wordpress plugin.

Cài đặt

  1. Upload the entire wp-ban-user folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Not available at the moment.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Ban-User” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • The very first version.