Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Awesome Scrollbar

Mô tả

WP Awesome Scrollbar is highly customizable WordPress scrollbar plugin. Features include vertical and horizontal scrollbar.

User can change & modify the color, styles, scrolling system from wordpress admin panel.

View live demo of this plugin DEMO.

Ảnh màn hình

  • Scrollbar Settings
  • Back End

Cài đặt

  1. Upload wp-awesome-scrollbar to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Click on the new menu item “Scrollbar Settings” and set your scrollbar style.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
It’s useful and simple. But some css styles are added that messes up my site, like nav and footer. I had to override some css.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Awesome Scrollbar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0: New version.