Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Awesome back to top

Mô tả

Free of useless code+Free of useless link.
Yes,this is an awesome back to top plugin for wordpress.

Ảnh màn hình

  • the backend settings page

Cài đặt

setup

Install this plugin like what you have done with other plugins,then activate it.

How to use it

You may find a link named ‘Settings’ under the plug-in name’WP Awesome back to top’ after you have activated it.
Click it to the settings page,you will find it’s configuration is so simple,config it as you like,it rocks.

Hỏi đáp

Any question with it? Go to the homepage for WP Awesome back to top .

Installation Instructions

setup

Install this plugin like what you have done with other plugins,then activate it.

How to use it

You may find a link named ‘Settings’ under the plug-in name’WP Awesome back to top’ after you have activated it.
Click it to the settings page,you will find it’s configuration is so simple,config it as you like,it rocks.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Awesome back to top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

2015-01-11:fix a bug

1.0

2014-08-16:initial release