Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-AVIM

Mô tả

What is AVIM?

It is a JavaScript file that you can include in your HTML files to allow your visitors who use a supported browser to type Vietnamese without any additional software installed on their computer. AVIM is written by [Hieu Tran Dang](http://avim.veneroida.com/ Hieu’s blog).

What is WP-AVIM?

WP-AVIM is a WordPress plugin that allows you to integrate AVIM into your blog in seconds.

Ảnh màn hình

  • WP-AVIM docking box (WordPress prior to 2.5)
  • WP-AVIM section (WordPress 2.5 and up)

Cài đặt

  1. Upload wp-avim to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

More Info: Click here to read my blog post

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-AVIM” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp