Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Avatar

Mô tả

WordPress avatar is now easier by WP Avatar. WP Avatar allows you to use any photos uploaded into your Media Library as an avatar instead of using Gravatar.

Features

 • Upload avatar image from your computer.
 • Choose an image from Media Library.
 • Allow anyone can upload avatar (Subscriber can upload avatar).
 • Automagically remove old image when you upload a new avatar (Avoid data redundancy).
 • Allow change default avatar.

Feedback

If you like this plugin, then please consider leaving us a good rating and a review feedback.
If would like, you can follow us on Facebook

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png
 • screenshot-2.png
 • screenshot-3.png

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the “/wp-content/plugins/wp-avatar/” directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the “Plugins” screen in WordPress.
 3. Go Edit Profile -> find “Avatar Upload”.

Hỏi đáp

How to allow Subscriber can upload avatar?
 1. Go Settings -> Discussion
 2. Find “Allow anyone can upload avatar”, check it.
 3. Save Changes.

Đánh giá

16 Tháng Mười, 2020
I tried many plugins, only this one allows avatar to be seen in blog posts with elementor. It's perfect.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Avatar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.2

 • Fixed: error can’t upload default avatar if image size smaller than thumbnail size.

0.1.1

 • Added: allow change default avatar.

0.1.0

 • Initial Release.