Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Author Profile Widget

Mô tả

  • Shows author gravatar, name, website, description and social icons
  • Fully customizable to match your theme design (style, color, size and text options)
  • Nice looking on desktop, laptop, tablet or mobile phones

Ảnh màn hình

  • This is screnshot one
  • This is screnshot two
  • This is screnshot three

Cài đặt

Upload the WP Author Profile Widget plugin, Activate it, Update your Profile then go to the admin menu-> Appearence-> Widget-> WP Author Profile Widget Drag & drop on sidebar Widget.

You’re done! 🙂

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Author Profile Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Release Date – 24th July, 2018

  • Initial Release