Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Audio Verse

Mô tả

The WP Audio Verse is a WordPress Plugin which helps to publish online book viewer with audio. Publish Holy Quran with Audio and translation facilities. Also, its help to publish holy bible, verse, sermons, lyrics, poem, spoken english publish, online english etc.

Features

 • Display Online different kind of book with translation facilities
 • Publish Online eBook
 • Publish Holy Quran Surah with audio and translation facilities
 • Publish Holy Muslim religion verse and verses with mp3
 • Publish Christian religion verse with mp3
 • Publish Hindu religion verse
 • Publish buddhist religion ebook
 • Publish Lyrics with translation facilies with mp3
 • Publish Poem with translation facilities

Ảnh màn hình

 • Normal preview
 • Verse post type settings

Cài đặt

 1. Upload wp-audio-verse.zip folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
 3. Add new verse and see the settings option below of the container.

Hỏi đáp

 1. Can I add publish Holly Quran with audio?
  Yes you can. Its simple.. Just create or add new verse from verse post type.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Audio Verse” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 > Initial release
2.0.0 > WordPress Latest Version support