Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Audio Book

Mô tả

WP Audio Book creates a custom post type “audio_book” and add option to upload audio files arranged in chapter order. You can add as many chapter as you want.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Audio Book” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp