Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP App Enabler

Mô tả

Enables your WordPress site to run in App mode in Android and iOS.

Cài đặt

  1. Upload the wp-app-enabler-folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

or:

  1. Install the plugin via the WordPress repository
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Do I need to do anything after installation?

No, you can now add your WordPress site to your homescreen on Android or iOS.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
As description and promised. Hope developer can consider: 1) Customize splash screen by our own (rather than use site title only) 2) Customize icon (rather than extract from site icon and crop automatically, which doesn't work for my site - oneappsgroup.com)
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP App Enabler” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • First release.

0.2

  • iOS support.