Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP API Yoast SEO

Mô tả

Returns Yoast post or page metadata in a normal post or page request. Stores the metadata in the yoast_meta field of the returned data.

Cài đặt

Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wp-api-yoast-meta directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Profit

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP API Yoast SEO” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

Changed register_api_field to register_rest_field as it’s depracated
Changed the metadata name to yoast rather than yoast_meta
Removed the yoast_wpseo_ prefix from the returned meta as it seems undeed

1.1

Using Class instead of plain function
Added output to public custom post types

1.0

Launched!