Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP API JSON READER

Mô tả

This plugin provide a widget(s) to get, read and show posts from wordpress sites (with WP REST API Installed) to an other(s) wordpress site(s)!

Cài đặt

  1. Upload the WP API JSON READER plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to your Widgets Dashboard
  4. Add a WP API JSON FEEDS widget to your sidebar.
  5. Add A Widget Title
  6. Add the target website url (just the root address etc http://www.wordpress.org)
  7. Add the Number of Posts you want to display
  8. Add the category id

You are ready! Now check your site 🙂

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP API JSON READER” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

Added Greek Translation

1.0

Release Date – 23 May, 2015

  • Initial Release!