Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Views Counter

Mô tả

Plugin WP Views Counter is counting views of pages or posts in your blog

In Edit Post screen plugin shows views of current post

You can manage settings of plugin in Settings->Page Views screen
Plugin settings:
* Post types, in which plugin is counting views
* Show additional statistic for authorized users in admin panel or no

Plugin creating widget, in which users can see the most viewed posts of the blog
Widget settings:
* Widget name
* Posts count – count of posts in widget
* Show numeric value of viewsin widget or no

Ảnh màn hình

  • Plugin Settings
  • Show views in admin panel while editing post
  • Show views with additional statistic for authorized users
  • Widget Settings
  • Widget in frontend of site

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/views-counter directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Page Views screen to configure the plugin

Hỏi đáp

Frequently Asked Questions

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Views Counter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First version

1.0.1

Ready for internatiolize