Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wp Ajax Tree

Mô tả

This plugin provide widget that display a list with categories and posts in your sidebar.
Widget can save the opened categories, and use cache.

Cài đặt

  1. Unzip plugin archive.
  2. Copy wp-ajax-tree directory to your wordpress plugins dir /wp-content/plugins/.
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  4. Now you can use ajax-tree-widget from ‘Widget’ menu or call it from your template by using this code: <? if(function_exists('wp_ajax_tree_widget')) wp_ajax_tree_widget(); ?>

Hỏi đáp

What about foo bar?

You can contact with me.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wp Ajax Tree” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Code cleaning
  • Show an loading image while load.
  • Save the widget opened categories.