Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP affiliate link

Mô tả

this plugin will hide your affiliate link.

Video Demo

Arbitrary section 1

Cài đặt

First download the ZIP file

  1. Log in to your website administrator panel.
  2. Go to Plugins page, and add new plugin.
  3. Upload WP affiliate link.
  4. Click Install Now button.
  5. Then click Activate Plugin button.

Video Demo

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP affiliate link” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0
Initial Release.