Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Advert Manager

Mô tả

Plugin, that controls your advertisement codes (such as Google Adsense, Zorka (ru), counters/ratings, etc.) in begining and ending of posts.
All the information (general, changelog, installation, usage) you need about this plugin in russian can be found here: WP Advert Manager.
It is the exact same readme.html is included in the zip package.

Development Blog

Блог неизвестного веб-мастера

Cài đặt

  1. Upload wp-adman.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Options -> WP-AdMan Options, and set up your advert codes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Advert Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.8

  • Initial Release