Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Dynamic Pricing Table

Mô tả

Advanced Dynamic Pricing Table is a pricing table that is created for making your pricing system easier. You can easily handle your pricing system for your website, especially for agencies. Now your client dives into his/her preferable services and understands easily his service and price. The idea is gonna be really amazing. Hope you will enjoy it -!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Dynamic Pricing Table” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp