Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Admin Color Schemes

Mô tả

Looking for even more WordPress admin color schemes? WP Admin Color Schemes brings 14 new color schemes to your WordPress dashboard, with more to follow.

If you like this plugin, please consider writing a review. Thank you!

Follow the developer on Twitter
Visit Developer Website

Download My Other Plugins

Ảnh màn hình

 • Facebook Admin Color Scheme
 • Blood Admin Color Scheme
 • Refresh Admin Color Scheme
 • Night Admin Color Scheme
 • Baby Blue Admin Color Scheme
 • Tiranga Admin Color Scheme
 • Remix Admin Color Scheme
 • Pumpkin Admin Color Scheme
 • Elegance Admin Color Scheme
 • Modern Admin Color Scheme
 • Simplicity Admin Color Scheme
 • Chocolate Admin Color Scheme
 • Eco Admin Color Scheme
 • Slate Admin Color Scheme

Cài đặt

 1. Download WP Admin Color SchemeS package file, extract wp-admin-color-schemes directory from ZIP file, upload it to WordPress Plugins directory ‘/wp-content/plugins/’ or install plugin from Plugin panel in WordPress Dashboard.

 2. Activate WP Admin Color Schemes via Plugin page.

 3. Find new color schemes under Users > Your Profile > Admin Color Scheme.

If you are new to WordPress : Installing Plugins

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Admin Color Schemes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3

 • The plugin no more replaces the default Fresh color scheme.
 • Tested with WordPress 4.6.1

1.0.2

 • Added 2 new color schemes Eco and Slate.Check out the screenshots.

1.0.1

 • Works with WordPress 4.2.2
 • Tweaked previous color schemes
 • Added 4 new color schemes Elegance,Modern,Simplicity,Chocolate.Check out the screenshots.