Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Admin Bar Effect

Mô tả

Hide or show the admin bar with a slide effect.
Add a link to site inside sidebar (optional).
In addition you can control the speed, sensitivity to active the effect.

Ảnh màn hình

 • screenshot

Cài đặt

 1. Upload the ‘wp-admin-bar-effect’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. To configure it go to the profile page

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload the ‘wp-admin-bar-effect’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. To configure it go to the profile page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Admin Bar Effect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.0

 • Rewrite plugin to configure it per user instead of having a global configuration.

2.5.4

 • Remove Disabled plugin update and checking plugin

2.5.3

 • Add Disabled plugin update on PHP 5.3, last updated Require 5.4 or later
 • Restore old version

2.5.2

 • fix error quicklinks in 4.1

2.5.1.1

 • fix error name function

2.5.1

 • fix constant developer

2.5

 • Update plugin for WordPress 3.8
 • Rewrite Plugin Class
 • Use dashicons for default image and allow use.

2.4

 • remove older versions