WP Add Custom Css and Javascript

Mô tả

WP Add Custom Css and Javascript

Ảnh màn hình

  • General options tab
  • Display CSS options tab
  • Display JS options tab

Cài đặt

  1. Download and extract the zip archive
  2. Upload wp-add-custom-css-js folder to /wp-content/plugins/
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Click on Wp Css/Js

Hỏi đáp

Ques : Is Plugin Support Custom CSS

Ans : Yes

Ques : Is Plugin Support Custom JS

Ans : Yes

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Add Custom Css and Javascript” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

** Version 1.0.1 **
Fix css issues

Wps Testimonials 1.0.0

  • WP Add Custom Css and Javascript Plugin