Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Add Custom Css and Javascript

Mô tả

WP Add Custom Css and Javascript

Ảnh màn hình

  • General options tab
  • Display CSS options tab
  • Display JS options tab

Cài đặt

  1. Download and extract the zip archive
  2. Upload wp-add-custom-css-js folder to /wp-content/plugins/
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Click on Wp Css/Js

Hỏi đáp

Ques : Is Plugin Support Custom CSS

Ans : Yes

Ques : Is Plugin Support Custom JS

Ans : Yes

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Add Custom Css and Javascript” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

** Version 1.0.1 **
Fix css issues

Wps Testimonials 1.0.0

  • WP Add Custom Css and Javascript Plugin