Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Nullify empty fields for ACF

Mô tả

Set Advanced Custom Fields (ACF) empty field value as null instead of false to avoid GraphQL error in GatsbyJS.

Prerequisites

  • Advanced Custom Fields (ACF) plugin

Cài đặt

  • Install the plugin from WordPress admin panel
  • Activate the plugin
  • Use settings to choose specific types to nullify

Đánh giá

4 Tháng Mười Một, 2021
Thanks for developing this, I'm glad I stumbled across your plugin before customising ACF. Cheers mate!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nullify empty fields for ACF” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.2

  • Support for WordPress 5.8

1.2.1

  • Add icons

1.2.0

  • Compatibility for WordPress 5.5
  • Bugfix where default value was not being applied to all ACF field types

1.1.0

  • Support for Advanced Custom Fields (PRO)

1.0.0

  • First version release