wp-acceleration-for-china

Mô tả

This plugin has been closed as of 14 Tháng Tư, 2020 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
非常有用的小工具,解决了因在中国大陆打不开googleapi.com而导致各种国外设计的wordpress主题应用后网站打开速度比较慢的问题。
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Acceleration for China” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp