Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP 8tracks Radio

Mô tả

With WP 8tracks Radio you can add 8tracks Mixes to your sidebar.

WP 8tracks Radio’s Widget lets :

  • Set the Dimensions of the Player.
  • Set Mixes to certain posts /pages.
  • Limit the player to certain posts / pages.
  • Have a site wide default mix and alternate between post/page’s mixes.
  • Choose to Autoplay or not to autoplay the mix once player finished loading.

Its an extension for WordPress built in embed function.

Detailed guide can be found in the WP 8tracks Radio page under Settings.

Ảnh màn hình

  • The WP 8tracks Radio Widget.

Cài đặt

  1. Unzip and upload the zip contents (with the widgedi folder) to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Thats it!

Hỏi đáp

Detailed guide can be found in the WP 8tracks Radio page under Settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP 8tracks Radio” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Stable Release.