Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WoWTag Widget

Mô tả

Enter your Character’s name and realm and a WoWTag displaying your avatar, name, race, class, guild, level and title will be placed on your site.
You can customize how it is displayed.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Download the plugin.
  2. Extract the folder wowtag-widget to the /wp-contents/plugins/ directory.
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Go to the Widgets section. There you will see the widget as WoWTag Widget
  5. Add it to your desired sidebar. You can customize the various options of the widget from its widget customization form after placing the widget in sidebar.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WoWTag Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2B

Initial Widget Release