Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WoWHead Tooltips

Mô tả

Add tooltips from “WoWHead” (http://www.wowhead.com/), useful for blogs etc. about World of Warcraft.

Cài đặt

  • (1). Upload everything inside .zip to the /wp-content/plugins/ directory
    1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Where is the data coming from?

All data for the tooltips is loaded from http://*.wowhead.com (WoWHead) and the JS script is loaded from http://static.wowhead.com(/widgets/power.js)

How to use?

Since v2.0.0
Use the shortcode [wowhead id=”[ITEMID]”] to automatically add an item. Method below also works, but is not recommended.
Before v2.0.0
Create a link to any item etc. on WoWHead ex. [Mote of Harmony] and it will automatically transform into a tooltip.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WoWHead Tooltips” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • 2.0.1 Version bump
  • 2.0.0 Added shortcode, fixed styles, url names are fixed automatically.
  • 1.0.0 Initial plugin release