Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

World of Warcraft Recruitment – Legion

Mô tả

A World of Warcraft Recruitment – Legion Recruitment plugin. Simple and easy to use.

Ảnh màn hình

  • How it looks by default
  • How it looks with some custom CSS and another font on a website

Cài đặt

  1. Upload the “World of Warcraft Recruitment – Legion” folder to the “/wp-content/plugins/” folder
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
  3. Setup the widget in the widgets settings site in the WordPress admin area – I recommend the sidebar

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the “World of Warcraft Recruitment – Legion” folder to the “/wp-content/plugins/” folder
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
  3. Setup the widget in the widgets settings site in the WordPress admin area – I recommend the sidebar

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“World of Warcraft Recruitment – Legion” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • 1.0.0
  • Plugin created