Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WOW Mailchimp Widget

Mô tả

This plugin is Mailchimp newsletter widget. And can be used as subscription form in all supported widget areas of theme. Use you API Key and List Id to configure the mailchimp newsletter.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WOW Mailchimp Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp