Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

World Time

Mô tả

Ever wondered what the time was all the way across the world?
Now you don’t have to.
This plugin will display the time in the four cities and place these times in your footer.
It’s perfect for the international traveler’s blog or, as in our case, the flight attendant’s personal blog.

More cities coming soon!

Ảnh màn hình

  • Options page screen

Cài đặt

  1. Unzip archive with plugin and upload it to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“World Time” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp