Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

World of Warcraft Recruitment Widget

Mô tả

An easy to use WoW Recruitmet Widget.

If you like this Widget feel free to use my G2A link for a little “thanks” http://www.g2a.com/r/yanoria

Ảnh màn hình

  • This is what it looks like

Cài đặt

  1. Upload the world-of-warcraft-recruitment-widget directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Setup the widget in the widgets settings site in your WordPress admin area

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Works great, unfortunately my theme kinda messes up the alignment but so be it. One note: Monks do not have Battledancer as spec. That would have to be Windwalker. Hovering over Windwalker it says Battledancer though and I cannot change that in the Alt title of the image as I have no access to that (true coding wiz here...not)
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“World of Warcraft Recruitment Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.5

  • Bugfixing

1.1.4

  • Some default img Style

1.1.3

  • Adding alt and title attribute (Thanks to AnthonyEdens)
  • Correct misspelling (Thanks to AnthonyEdens and Vicuslupus)

1.1.2

  • Fixed the issue with a lower PHP version then 5.4

1.1.1

  • Fixed image bug

1.1.0

  • Some Code Tweaks
  • Added Screenshot
  • Wider optionspanel

1.0.0

  • Create this plugin