Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

World Flag

Mô tả

World Flag is WordPress Flag Plugin which will ease the writer/authors to add flags to posts or pages with shortcode.

Tinymce Editor button has been added to ease the usage of plugin with few clicks of button.

Ảnh màn hình

  • Adding Shortcode using Editor Plugin.
  • Plugin In action
  • Adding Shortcode using edit

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add/Edit posts to add shortcode [flag country="COUNTRY_CODE"] (Two Letter Standard Country Code).
  4. And yey, we are done. You can also use the tinymce addon added to create shortcodes for flags of countries of which you don’t know the shortcode.

Hỏi đáp

First version?

Let know anything you have got to say to me.. I will be more than just happy 🙂

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“World Flag” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First Version