Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

World Clock Dropdown with ShortCodes

Mô tả

World Clock Dropdown is a shortcode plugin to have a timezone dropdown on right side of the section with respective local digital clock, with hours, minutes and seconds showing on left side of the section.

Features

  • 600+ timezones listed.
  • No bootstrap required to load the plugin.
  • Stay tuned for exciting updates and features..!!

How to Use

  • use shortcode [j-world-clock] anywhere in your website to display the digital clock.

Cài đặt

  1. Upload “World-Clock with Dropdown ShortCodes.zip” to the “/wp-content/plugins/” directory and unzip it.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload “World-Clock with Dropdown ShortCodes.zip” to the “/wp-content/plugins/” directory and unzip it.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“World Clock Dropdown with ShortCodes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release.