Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Video

Mô tả

Gives the opportunity to embed in post any video from: Youtube.com, videos.sapo.pt, google, vimeo.com and more!!!!
Example Usage:
Youtube
[video type=”youtube” id=”XXXXXXXXXXXXX” width=”400″]Default Message[/video]
Videos Sapo
[video type=”sapo” id=”XXXXXXXXXXXXX” width=”400″]
Vimeo
[video type=”vimeo” id=”XXXXXXXXXXXXX” width=”400″ height=”200″]

Suported Videos:
http://www.youtube.com
http://www.dailymotion.com
http://www.megavideo.com
http://www.metacafe.com
http://www.revver.com
http://www.vimeo.com
http://www.adultswim.com
http://www.aniboom.com
http://www.bebo.com
http://www.blastro.com
http://www.bofunk.com
http://www.clipmoon.com
http://www.clipser.com
http://www.clipshack.com
http://www.collegehumour.com
http://www.colbertnation.com
http://www.current.com
http://www.dailyhaha.com
http://www.doubleviking.com
http://www.dropshots.com
http://dv.ouou.com
http://www.divshare.com
http://www.funmansion.com
http://www.g4tv.com
http://www.gamekyo.com
http://www.glumbert.com
http://www.godtube.com
http://www.howcast.com
http://www.ign.com
http://www.ijigg.com
http://www.indyarocks.com
http://www.ireport.com
http://www.izlesene.com
http://www.jamendo.com
http://www.koreus.com
http://www.livevideo.com
http://www.machinima.com
http://www.motionbox.com
http://video.mpora.com
http://video.mthai.com
http://www.nhaccuatui.com
http://www.onsmash.com
http://www.photobucket.com
http://www.putfile.com
http://www.screentoaster.com
http://www.snotr.com
http://www.southparkstudios.com
http://www.spike.com
http://www.stupidvideos.com
http://www.tinypic.com
http://www.todaysbigthing.com
http://www.tudou.com
http://videos.sapo.pt
http://www.vidiac.com
http://www.vsocial.com/vsandbox/
http://www.wegame.com
http://www.youku.com

Cài đặt

Upload the WordPress Video plugin to your blog and activate it, and you’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Video” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

none