Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Varnish as a Service

Mô tả

WordPress Varnish as a Service is a plugin for Varnish Cache that purges/bans a cache server.

Supports Varnish 2 (purge) and Varnish 3 (ban) versions, Secret Key (for Admin Port) and HTTP Purge.

Based on WordPress Varnish and Plugin Varnish Purges.

Ảnh màn hình

 • Configuration.

Cài đặt

 1. Upload folder and contents wordpress-varnish-as-a-service to the wp-content/plugins directory
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
 3. Configure your Varnish IP server and port. Also your Secret Key and Varnish version if you use Admin Port.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Varnish as a Service” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.4

 • https support (props timanrebel)

1.2.3

 • Minor update

1.2.2

 • WordPress 4.7.2 compatibility
 • Fix minor bug
 • PHP7 Compatible

1.2.1

 • WordPress 4 compatibility
 • Added plugin icon

1.2.0

 • Fixed first server configuration
 • Fix some problems with some PHP distributions

1.1.1

 • Up to 3 Varnish servers

1.1.0

 • Delete configuration when uninstalled
 • Performance improvements
 • Controlled login to Varnish with or without Secret Key
 • Tested up to WordPress 2.5
 • Connection test to Varnish Server

1.0.1

 • First stable version