Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Server Load

Mô tả

The WordPress Server Load Plugin adds a Server Load Averages and Server Uptime widget into your Admin Dashboard.

This Plugin does not add any options page in your WordPress Admin Dashboard. After activating the Plugin, go to your Admin Dashboard Home and see the new widget.

Plugin developed by Abhik.

Ảnh màn hình

  • Wordpress Server Load Admin Widget

Cài đặt

  1. Upload ‘server-load’ directory to the ‘/wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin ‘WordPress Server Load’ through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to the Admin Dashboard Homepage and find the new widget.

Hỏi đáp

Will it Increase My Server Load?

Nope!!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Server Load” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release

1.1

  • Fixed Compatibility with WordPress 3.2

1.2

  • Fixed issues in internal inline CSS

2.0

  • Fixed compatibilities with WordPress 3.9+
  • Added new statuses