Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Requirements Check

Mô tả

WordPress 3.2 will require PHP 5.2.4 and MySQL 5.0. This plugin preforms a simple check and lets you know if you’re ready.

Cài đặt

  1. Upload requirementcheck.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Are there any questions yet?

Nope!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Requirements Check” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release