Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Phpbb Last Topics

Mô tả

Plugin used to display the most recent topics of your phpBB forum(it works with phpbb 2.* and also phpbb 3.*)
You can set the number of topics to display, wrap long words or exclude a category of the forum.
Plugin Homepage

Cài đặt

  1. Upload wp-phpbb.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. edit it to set:
    $host = http://www.yourblog.com/phpbb;
    $forum_path = phpbb;
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Insert

    where you want to show the last topics

Plugin Homepage

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Phpbb Last Topics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp