Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

mobile detection

Mô tả

Mobile browser visitors detection and automatic activation of a specific mobile theme.

Cài đặt

  1. Create a specific mobile theme in wp-content/themes and named it “mobile”.
  2. Upload and activate the plugin.
  3. Enjoy it !

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“mobile detection” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp