Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Head Cleaner

Mô tả

Removes unwanted tags from your WordPress header.

The function wp_head; found in the header.php template file adds unnecessary tags to your WordPress template. These tags are the RSD, or Really Simple Discovery, link, the Windows Live Writer Link and the WordPress version number. This plugin will stop all 3 tags from being automatically added to your WordPress header.

Cài đặt

  1. Upload wp_head_cleaner.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. That’s it!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Head Cleaner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp