Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Exit Box Lite

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to your /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Find Exit Box Lite under wordpress settings and follow the instructions from there.

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Exit Box Lite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.00 : WordPress Exit Box Lite Unleashed!