wordpress-console

Mô tả

This plugin has been closed as of 27 Tháng Bảy, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
A great plugin to quickly evaluate some wordpress-functions. If you develop a plugin and just want to do a quick check for return-values of some wordpress-functions, this is great help.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Console” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp