wordpatch

Mô tả

This plugin has been closed as of 4 Tháng Tám, 2022 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

23 Tháng Chín, 2018
This plugin makes my life so much easier. I can quickly modify a plugin or theme, either because of a bug or a lack of functionality, and the modification(s) are applied automatically after the plugin/theme/WordPress is updated.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPatch” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp